Pohybové hry

Děti mají takřka nevyčerpatelné množství energie, kterou je potřeba zábavně využít. Hra je pro děti předškolního věku nejpřirozenější činností. Díky pohybovým hrám se tak může rozvíjet jejich tělesná zdatnost, všestranná pohyblivost, ale i sociální interakce. Poskytuje dětem emocionální uspokojení a má neobyčejný význam pro jejich celkový rozvoj.

Díky knize pohybů budete mít vždy po ruce zásobu zábavných her spojených s pohybem včetně jejich popisu. Zároveň Vám kniha napoví, jakým způsobem lze využít různé pomůcky, kousek prostoru a dětskou fantazii. Pod každou hrou na stránce je volný prostor pro Vaše poznámky, postřehy a vylepšení.

Věříme, že Vám Kniha pohybu pomůže načerpat nové nápady a inspiraci.

 

“Společná hra a pohybová aktivita s rodinou jsou velmi důležité pro zdravý životní styl.”