Pohybové hry

Děti mají takřka nevyčerpatelné množství energie, kterou je potřeba zábavně využít. Hra je pro děti předškolního věku nejpřirozenější činností. Díky pohybovým hrám se tak může rozvíjet jejich tělesná zdatnost, všestranná pohyblivost, ale i sociální interakce. Poskytuje dětem emocionální uspokojení a má neobyčejný význam pro jejich celkový rozvoj.

Věříme, že Vám soubor her pomůže načerpat nové nápady a inspiraci.

“Společná hra a pohybová aktivita s rodinou jsou velmi důležité pro zdravý životní styl.”