Na loupežníky

Pomůcky:

Vymezené pole a papírové koule dvou barev

Jak na to:

Vymezený prostor rozdělíme na polovinu a do každé rozhodíme stejný počet papírových koulí. Do každé poloviny vybereme stejný počet hráčů – loupežníků. Na pokyn paní učitelky se snaží hráči posbírat v soupeřově poli co největší množství papírových koulí (nosí je však pouze po jedné) a odnést je na svoji polovinu. Vítězí družstvo, které v dohodnutém časovém limitu získá větší počet papírových koulí.

Obměna:

Na sněhovou vánici – děti se snaží v časovém limitu odházet ze svého pole co nejvíce koulí. Vyhrávají ti, kteří mají na své straně méně koulí.