Na myslivce

Pomůcky:

2 stejné míče, vymezené hřiště

Jak na to:

Určíme velikost hřiště a omezíme ho čarou. Hřiště představuje les. Až na dvě děti, které jsou mimo tento prostor, jsou všechny děti uvnitř lesa a představují honěnou zvěř. Dvě určené děti stojí mimo les a představují myslivce. Každé má v ruce míč a na povel začne střílet-házet míč na nohy pobíhajících dětí. Podaří-li se jim to, zasažené dítě odchází na určenou lavičku a je úlovkem. Je vhodné, aby myslivci stáli na protilehlých stranách hřiště. Myslivci mezi sebou závodí, který zasáhne více zvěře. Po každém vystřelení si každý myslivec dojde pro svůj míč a vrací se na své stanoviště. Po pátém vystřelení určíme vítěze a vybíráme další dvojici myslivců.

Pravidla:

1. Střílet se smí jen na povel a jen horním obloukem.
2. Smí se mířit jen na nohy.
3. Zasažené děti vystupují z hřiště na určená místa, házíme větším lehkým míčem, k dispozici může mít každý myslivec více míčů, aby se hra zrychlila nebo pomocníky na přinášení míčů. Poučíme děti, proč mají střílet jen na nohy.

Doporučení:

Spíše pro starší děti.