Bramborová

Pomůcky:

2 koše, 2 vymezená pole, plastové nebo jiné míčky představující brambory

Jak na to:

Paní učitelka vytyčí dva stejné prostory vzdálené od sebe asi 3 metry. Každý prostor představuje pole, na která položí stejný počet míčků = brambor. Obě družstva se postaví ke svému poli a na pokyn paní učitelky sbírají děti brambory do koše. Hraje se po dobu časového limitu. Děti mohou sbírat jen po jedné bramboře. Družstvo, které má v koši víc brambor, vyhrává.