"Díky, mami!" "Díky, tati!"

Obezita není dědičná.

Jak jste na tom?

Čím svému dítěti škodím, pokud mám nadváhu či obezitu?

Dětskou nadváhu a obezitu způsobují rodiče.

Nadváha a obezita často znamená problém ve stravování a
pohybové aktivitě. Děti přejímají životní styl rodiny, ve které vyrůstají.
Pokud máte vy, rodiče, nadváhu či obezitu, je vysoká pravděpodobnost, že i vaše děti budou mít později nadváhu až obezitu a s nimi spojené onemocnění a omezení.

Nezdravým životním stylem poškozujete své dítě, zhoršujete jeho vyhlídky na dobré a dlouhé zdraví.

Nikdy není pozdě začít!

Jak je to s (ne)dědičností obezity?

V hlavním sloganu tvrdíme, že obezita není dědičná. Zároveň se ale jinde můžete setkat s názorem, že existují geny pro obezitu a že obezita dědičná je. Navíc obézní rodiče mají mnohem častěji i obézní děti. 

Jak to tedy je? 

Ano, byla identifikována řada genů, které skutečně představují zvýšené dispozice ke vzniku obezity – ale faktem je, že přispění genetických faktorů ve srovnání s životním stylem je výrazně menší. 

Geny jsou schopny vysvětlit pouze přibližně 3 % obezity, a navíc nedokáží vysvětlit např. současný rychlý nárůst obezity. 

Kromě toho, obezita je i v případě genetického přispění daná nadměrným příjmem energie (potravy) a nízkým výdejem (pohybem). A tedy jedinou cestou nejen pro prevenci, ale i léčbu obezity, je omezení příjmu energie, ať již se dosáhne jakkoliv, a současně dostatečný výdej pohybem. 

ohledně rodinného výskytu: Obezita se skutečně na potomky přenáší, ale děje se to hlavně přenášením („děděním“) způsobu chování, tzv. sociální dědičností. Obézní rodiče mají nezdravý životní styl – a jejich děti se budou stravovat podobně a celkově se chovat podobně. 

A právě proto se zaměřujeme na vás – rodiče.

Partneři

Tento projekt je podpořen grantem TAČR  č. TL01000320 „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb“.