Žabí skoky

Popis:

K této hře potřebujeme jen minimum prostoru, například cestu. Hru můžeme hrát kdekoli, třeba na vycházce.

Jak na to:

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev, která se postaví na startovní čáru vedle sebe. První dítě z každého družstva skočí snožmo (žabákem) dopředu. V místě doskoku pak začne skákat druhé dítě. V místě doskoku druhého dítěte pak třetí, a takto hra pokračuje až do posledního dítěte z každého družstva. Vítězí to družstvo, které doskáče dále.

Doporučení:

Doskočiště by však mělo být rovné, bez terénních nerovností, aby při doskoku nedošlo ke zranění dětí.