Veverky a kuny

Pomůcky:

Lavičky (lana), papírové koule (míčky, drátěnky apod.)

Jak na to:

Paní učitelka vytvoří ze tří laviček nebo větví trojúhelníkový prostor, který připomíná hnízdo. Následně vybere 3 děti, které budou v roli kun a jejichž místo bude právě v hnízdě. Ostatní děti jsou veverky, které se pohybují mimo hnízdo. Do hnízda se umístí míče nebo papírové koule, které představují oříšky. Na pokyn paní učitelky začnou kuny vyhazovat oříšky z hnízda ven. Veverky vyházené oříšky sbírají a rychle je nosí zpět do hnízda, kam je položí. Pozor, oříšky se musí klást na zem po jednom, nikoli házet. Podstatou hry je to, kolik míčků, papírových koulí, zůstalo po časovém intervalu v hnízdě.

Obměna:

Kuny můžou veverky vyřadit ze hry dotykem.

Doporučení:

Je potřeba dětem názorně ukázat, jak se které zvíře pohybuje.