Projekt probíhá za podpory:

Podpořeno grantem TAČR  č. TL01000320 „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb“.

Kontaktní formulář: