Poklad slepého čerta

Pomůcky:

Šátek na oči, pytlík či misku s mincemi (kostky, míčky)

Jak na to:

Jeden hráč (nebo více) má zavázané oči – je slepým čertem. Má také poklad – v sáčku např. kostky, míčky. Ostatní děti se snaží mu poklad sebrat. Vycházejí z určitého místa a snaží se přiblížit tak tiše, aby poklad sebraly čertovi zpod rukou. Čert sedí nebo stojí nad pokladem, a koho se dotkne, ten již nemůže poklad vzít, ale musí se vrátit do výchozího místa, kde znovu získá sílu pro cestu k pokladu.