Prolézání obručemi

Popis:

Soutěží se v prolézání obručemi na čas.

Pomůcky:

Pro tuto hru potřebujeme gymnastické obruče (případně cyklistický ráfek či pneumatiku) a travnatou plochu. Pokud má tato zábava mít formu soutěže, jsou zapotřebí alespoň dvě družstva po pěti členech.

Jak na to:

První „prolézací“ úkol: Dva členové družstva drží obruč ve svislé poloze asi půl metru nad zemí. Zbytek družstva postupně prolézá obručí, nakonec se prostřídají i ti, kteří obruč drželi, takže se obručí protáhne celé družstvo.

Druhý úkol: Celé družstvo se postaví do řady ve dvoumetrových rozestupech. První a druhý člen uchopí obruč a snaží se jí provléct přes třetího člena, který stojí vzpřímeně s připaženýma rukama. Úkol je ztížený o to, že se obruč nesmí
dotknout hráče, přes kterého je přetahována. Při sebemenším doteku musí hráč začít znova. Když je obruč provlečena přes hráče číslo 3 a leží na zemi, ten z ní vystoupí, uchopí obruč společně s hráčem 2 a přetahují ji, přes hráče číslo 4. Hráč číslo 1 se postaví na konec řady. Tímto štafetovým způsobem se hra ukončí v okamžiku, kdy obruč drží opět hráči číslo 1 a 2.

Třetí úkol je nejsložitější. Celé družstvo se postaví do řady a chytí se za ruce. Pouze první a poslední člen mají jednu ruku volnou. První hráč v ní drží obruč, a aniž by se druhou rukou pustil svého souseda, snaží se se sám provléct obručí. Jakmile se mu to podaří, obruč se ocitne na ruce či rameni hráče číslo 2. On i všichni další se musejí provléct obručí, aniž by se však přestali držet za ruce svých sousedů. Vítězí to družstvo, jehož všichni členové prolezli obručí nejrychleji. Tento úkol má i svoji lehčí variantu: následujícím členům družstva může v protahování pomáhat svojí volnou rukou první (popřípadě i poslední) hráč.

Doporučení:

Hra je určená spíše pro starší děti.