Česká republika – Prevence obezity (APPO) jako součást Zdraví 2020

Česká republika – Prevence obezity (APPO) jako součást Zdraví 2020 V ČR neexistuje plán zaměřený specificky proti dětské obezitě. Boj s obezitou je řešen akčním plánem Prevence obezity (APPO), jakožto součástí Zdraví 2020 – „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“. Klíčovými prioritami jsou: 1)   Podpora systematického monitoringu výskytu, hodnocení a výzkumu obezity a s […]

WHO – Skoncování s dětskou obezitou

WHO – Skoncování s dětskou obezitou V roce 2017 vydala WHO dokument „Skoncování s dětskou obezitou“. Který představuje plán pro boj s dětskou obezitou. Obsahem jsou doporučení pro členské státy ohledně opatření, která by měla být učiněna. Týkají se šesti oblastí:    Podporovat příjem zdravých potravin: Zavádět komplexní programy, které u dětí a mladistvých podporují příjem zdravých potravin a […]

Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014-2020

Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014-2020 Tento klíčový dokument vydala v roce 2014 EU. Cílem je „přispět k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mladých lidí (0-18 let) do roku 2020“. Plán je založen na osmi oblastech: Podporovat zdravý start života  (zajistit efektivní přístup v co nejranější fázi); Podporovat zdravější prostředí, zejména ve […]

Na auta

Pomůcky: Kartičky – zelenou a červenou a mety podle počtu dětí Jak na to: Paní učitelka má v ruce červenou a zelenou kartičku. Děti sedí na metách. Zvedne-li paní učitelka zelenou kartičku, děti se zvednou a jezdí jako auta, v ruce drží imaginární volant. Zvedne-li paní učitelka červenou kartičku, vrací se děti na libovolnou metu. […]

Pozor drak

Popis: Pohybová hra v určeném prostoru zaměřená na postřeh. Pomůcky: Krepový papír nebo stužky Jak na to: Určíme jedno dítě, které bude představovat draka. Ostatní děti budou malé myšky, které budou mít na ruce přivázanou stužku např. z krepového papíru. Myšky se pohybují po prostoru a na slova „Pozor, drak” si začnou chránit své stužky […]

Poklad slepého čerta

Pomůcky: Šátek na oči, pytlík či misku s mincemi (kostky, míčky) Jak na to: Jeden hráč (nebo více) má zavázané oči – je slepým čertem. Má také poklad – v sáčku např. kostky, míčky. Ostatní děti se snaží mu poklad sebrat. Vycházejí z určitého místa a snaží se přiblížit tak tiše, aby poklad sebraly čertovi […]

Žabí skoky

Popis: K této hře potřebujeme jen minimum prostoru, například cestu. Hru můžeme hrát kdekoli, třeba na vycházce. Jak na to: Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev, která se postaví na startovní čáru vedle sebe. První dítě z každého družstva skočí snožmo (žabákem) dopředu. V místě doskoku pak začne skákat druhé dítě. V místě doskoku […]

Veverky a kuny

Pomůcky: Lavičky (lana), papírové koule (míčky, drátěnky apod.) Jak na to: Paní učitelka vytvoří ze tří laviček nebo větví trojúhelníkový prostor, který připomíná hnízdo. Následně vybere 3 děti, které budou v roli kun a jejichž místo bude právě v hnízdě. Ostatní děti jsou veverky, které se pohybují mimo hnízdo. Do hnízda se umístí míče nebo […]

Na myslivce

Pomůcky: 2 stejné míče, vymezené hřiště Jak na to: Určíme velikost hřiště a omezíme ho čarou. Hřiště představuje les. Až na dvě děti, které jsou mimo tento prostor, jsou všechny děti uvnitř lesa a představují honěnou zvěř. Dvě určené děti stojí mimo les a představují myslivce. Každé má v ruce míč a na povel začne […]

Na medvědy a ptáky

Popis: Pohybová hra určená i pro nejmenší děti. Pomůcky: Obrázky nebo maňásky nebo figurky vybraných zvířat. Jak na to: Učitelka má v rukou 2 obrázky (hračky, maňásky) – medvěd, pták. Děti jsou rozděleny do dvou skupin – medvědi a ptáci. Vzpaží-li učitelka ruku s medvědem, určená skupina vstane, pohybuje se jako medvěd. Při zdvižení obrázku […]