WHO – Skoncování s dětskou obezitou

V roce 2017 vydala WHO dokument „Skoncování s dětskou obezitou“. Který představuje plán pro boj s dětskou obezitou. Obsahem jsou doporučení pro členské státy ohledně opatření, která by měla být učiněna. Týkají se šesti oblastí:   

Podporovat příjem zdravých potravin: Zavádět komplexní programy, které u dětí a mladistvých podporují příjem zdravých potravin a snižují příjem nezdravých potravin a nápojů slazených cukrem.

Podporovat fyzickou aktivitu: Zavádět komplexní programy, které podporují tělesnou aktivitu a snižují sedavé chování u dětí a dospívajících.

Prekoncepční a těhotenská péče: Integrovat a posílit poradenství pro prevenci nepřenosných nemocí s aktuálním poradenstvím pro prekoncepční a prenatální péči s cílem snížit riziko dětské obezity.

Strava a fyzická aktivita v raném dětství: Poskytovat poradenství a podporu zdravé výživy, spánku a fyzické aktivity v raném dětství, aby se zajistilo, že děti se náležitě vyvíjejí a budou se u nich rozvíjet zdravé návyky.

Zdraví, výživa a pohybová aktivita dětí školního věku:  Realizovat komplexní programy, které podporují zdravá školní prostředí, zdravotní a výživovou gramotnost a tělesnou aktivitu u dětí a dospívajících ve školním věku

Management tělesné hmotnosti: Poskytovat služby rodinně založeného vícesložkového managementu tělesné hmotnosti pro děti a mladé lidi, kteří jsou obézní.

 

Pro oblasti jsou formulovány úkoly a cíle (celkem 36). V závěrech je konstatováno, že dětská nadváha a obezita nemůže být vyřešena pouze individuálními akcemi. Jsou nutné komplexní reakce k vytvoření zdravého prostředí, které může podpořit jednotlivce k tomu, aby činili zdravé volby založené na znalostech a dovednostech týkajících se zdraví a výživy. Tyto reakce vyžadují vládní závazek a vedení, dlouhodobé investice a zapojení celé společnosti.      

Zdroj: Fiala J, Kotalová P, Kaňová P: Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity. Výživa a potraviny 2019;74(5):128-133