Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014-2020

Tento klíčový dokument vydala v roce 2014 EU. Cílem je „přispět k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mladých lidí (0-18 let) do roku 2020“. Plán je založen na osmi oblastech:

Podporovat zdravý start života  (zajistit efektivní přístup v co nejranější fázi);

Podporovat zdravější prostředí, zejména ve školách a předškolních zařízeních (stanovit zdraví dětí jako prioritu ve školách);

Učinit zdravou volbu jednodušší volbou (zajistit širokou dostupnost zdravých potravin pro děti);

Omezit marketing a reklamu na děti (omezit expozici dětí reklamě na potraviny/nápoje s vysokým obsahem tuku, cukru a soli);

Informovat a pověřit rodiny (informovat a vzdělávat rodiče s dětmi o jejich každodenních možnostech volby ohledně jídla a zdraví);

Podporovat pohybovou aktivitu (zvýšit pravidelnou účast dětí na sportu nebo jiné fyzické aktivitě);

Sledovat a hodnotit (lepší sledování a hodnocení nutričního stavu a chování dětí);

Zvýšit výzkum (aktuální a srovnatelné informace a data).

 

V České republice jsou největší rezervy v následujících oblastech:

Učinit zdravou volbu jednodušší volbou – kde zdravá volba by měla být snadnou volbou

Omezit marketing a reklamu na děti – nutriční kritéria pro redukci marketingu

Informovat a pověřit rodiny – kampaně ohledně výživy a pohybové aktivity

Podporovat pohybovou aktivitu – národní doporučení pohybové aktivity

 

ČR má Národní strategii, jejíž akční plány zahrnují i specifické aktivity pro děti do 18 let a školní stravování a prostředí jsou tradičně prioritními tématy.

Zdroj: Fiala J, Kotalová P, Kaňová P: Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity. Výživa a potraviny 2019;74(5):128-133