Co pomůže předejít vzniku obezity

MUDr. Barbora Štěpánková Děti mají sklon jíst fast food a nezdravé kdykoliv je příležitost. Měla by se proto obecně snížit dostupnost této stravy. Bylo prokázané, že zahrnování dětí do přípravy jídla, kreativita v jídle, vytváření speciálních příležitostí během jídla (piknik apod.) mohou usnadnit zdravé stravování. Je výhodné zahrnovat děti do nakupování a procesu přípravy jídla a […]

Komplikace s obezitou související

MUDr. Barbora Štěpánková Obezita v dětství je důležitým predisponujícím faktorem vzniku obezity v dospělosti, proto jsou preventivní intervence nezbytné v časném věku. Patří mezi rizikové faktory vzniku aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, diabetu 2. typu a některých forem karcinomu.1 Je také příčinou řady komorbidit, mezi které patří spánková apnoe, astma, nižší sebevědomí, psychologický a sociální stres.2 Obezita a nárůstky hmotnosti […]

Rodičovská deprese, emoční stres a vliv na obezitu

MUDr. Barbora Štěpánková Emoční stres a deprese ovlivňují styl výživy (parental feeding) a výskyt obezity především v rodinách s nižším příjmem. Rodičovský styl výživy je důležitý zejména v předškolním věku. Rodičovská deprese, úzkost a stres vede k nucení do jídla nebo odepírání jídla (authoritarian). 1 Úzkostné rodičovské sklony také souvisí se sníženou schopností dětí samoregulace jídelních návyků, což u […]

Podceňování obezity rodiči

MUDr. Barbora Štěpánková Častým problémem se zdá být nedostatek povědomí rodičů, kteří často podceňují riziko vzniku nadváhy a obezity. Studie uvádí, že asi 72% dětí s obezitou jsou podceňovány jejich rodiči, 96% dětí s nadváhou. Častěji tohle podceňují u chlapců, které označují za podvyživené nebo s normální váhou. Nejhorší pro prevenci v rámci obezity v tomto ohledu se zdá být […]

Statistiky celosvětově

MUDr. Barbora Štěpánková Prevalence obezity má celosvětově vzrůstající tendenci. V posledních třech dekádách se procento obézních lidí zdvojnásobilo, procento dětí s nadváhou se zdvojnásobilo a procento adolescentů, kteří jsou s nadváhou se ztrojnásobilo. Statisticky nejčastější věk vzniku nadváhy je 11 let, 23 let, obezity pak 30 a 40 let. V evropských zemích asi 22 milionů dětí trpí nadváhou. Prevalence […]