Komplikace s obezitou související

MUDr. Barbora Štěpánková

Obezita v dětství je důležitým predisponujícím faktorem vzniku obezity v dospělosti, proto jsou preventivní intervence nezbytné v časném věku. Patří mezi rizikové faktory vzniku aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, diabetu 2. typu a některých forem karcinomu.1 Je také příčinou řady komorbidit, mezi které patří spánková apnoe, astma, nižší sebevědomí, psychologický a sociální stres.2 Obezita a nárůstky hmotnosti mají neblahé důsledky psychické, emocionální, vzdělávací a sociální a můžou vést k vážným zdravotním, emočním a psychickým důsledkům.3

  1. Mazarello Paes V, Ong KK, Lakshman R. Factors influencing obesogenic dietary intake in young children (0-6 years): systematic review of qualitative evidence. BMJ Open. 2015;5(9):e007396. doi:10.1136/bmjopen-2014-007396
  2. Nicklas T, Jahns L, Bogle M, et al. Barriers and Facilitators for Consumer Adherence to the Dietary Guidelines for Americans: The HEALTH Study. J Acad Nutr Diet. 2013;113. doi:10.1016/j.jand.2013.05.004
  3. Briley M, McAllaster M. Nutrition and the child-care setting. J Am Diet Assoc. 2011;111(9):1298-1300. doi:10.1016/j.jada.2011.06.012