Statistiky celosvětově

MUDr. Barbora Štěpánková

Prevalence obezity má celosvětově vzrůstající tendenci. V posledních třech dekádách se procento obézních lidí zdvojnásobilo, procento dětí s nadváhou se zdvojnásobilo a procento adolescentů, kteří jsou s nadváhou se ztrojnásobilo. Statisticky nejčastější věk vzniku nadváhy je 11 let, 23 let, obezity pak 30 a 40 let.

V evropských zemích asi 22 milionů dětí trpí nadváhou. Prevalence nadváhy je od 8% – 30%, a obezity od 1% – 13% u předškolních dětí. Vyšší prevalenci měly země jako Itálie, Španělsko a Irsko, nejnižší měla Litva a Německo. Prevalence je naopak nižší v rozvojových zemích jako Asie a Afrika, kde je 5% nadváha, méně než 2% obezita, zatímco v Číně a Brazílii je rychle stoupající výskyt v dětské populaci.

V USA  asi 21% obyvatel mají nadváhu nebo obezitu, 1 z 5 dětí je obézní a 1 ze 3 dětí je považováno za dítě s nadváhou. V Austrálii bylo dle studií i s nadváhou 26% sociálně  znevýhodněných, zatímco u sociálně silnějších jen 19%.

V rozvoji obezity hrají roli nejen obecně environmentální, genetické a behaviorální faktory, ale i znečištěné prostředí a chronický stres.

.1.2.3.4.5.6.7.8.9

  1. Howe C, Alexander G, Stevenson J. Parents’ Underestimations of Child Weight: Implications for Obesity Prevention. J Pediatr Nurs. 2017;37. doi:10.1016/j.pedn.2017.06.005
  2. Hunsberger M. Early feeding practices and family structure: Associations with overweight in children. Proc Nutr Soc. 2014;73:132-136. doi:10.1017/S0029665113003741
  3. Monasta L, Batty GD, Cattaneo A, et al. Early-life determinants of overweight and obesity: a review of systematic reviews. Obes Rev Off J Int Assoc Study Obes. 2010;11(10):695-708. doi:10.1111/j.1467-789X.2010.00735.x
  4. Nicklas T, Jahns L, Bogle M, et al. Barriers and Facilitators for Consumer Adherence to the Dietary Guidelines for Americans: The HEALTH Study. J Acad Nutr Diet. 2013;113. doi:10.1016/j.jand.2013.05.004
  5. Petraviciene I, Grazuleviciene R, Andrusaityte S, Dedele A, Nieuwenhuijsen MJ. Impact of the Social and Natural Environment on Preschool-Age Children Weight. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(3). doi:10.3390/ijerph15030449
  6. Norman Å, Nyberg G, Elinder LS, Berlin A. One size does not fit all–qualitative process evaluation of the Healthy School Start parental support programme to prevent overweight and obesity among children in disadvantaged areas in Sweden. BMC Public Health. 2016;16. doi:10.1186/s12889-016-2701-1
  7. Otterbach L, Mena NZ, Greene G, Redding CA, De Groot A, Tovar A. Community-based childhood obesity prevention intervention for parents improves health behaviors and food parenting practices among Hispanic, low-income parents. BMC Obes. 2018;5:11. doi:10.1186/s40608-018-0188-2
  8. Briley M, McAllaster M. Nutrition and the child-care setting. J Am Diet Assoc. 2011;111(9):1298-1300. doi:10.1016/j.jada.2011.06.012
  9. Schroeder K, Smaldone A. What Barriers and Facilitators Do School Nurses Experience When Implementing an Obesity Intervention? J Sch Nurs Off Publ Natl Assoc Sch Nurses. 2017;33(6):456-466. doi:10.1177/1059840517694967