Rodičovská deprese, emoční stres a vliv na obezitu

MUDr. Barbora Štěpánková

Emoční stres a deprese ovlivňují styl výživy (parental feeding) a výskyt obezity především v rodinách s nižším příjmem. Rodičovský styl výživy je důležitý zejména v předškolním věku. Rodičovská deprese, úzkost a stres vede k nucení do jídla nebo odepírání jídla (authoritarian). 1

Úzkostné rodičovské sklony také souvisí se sníženou schopností dětí samoregulace jídelních návyků, což u nich zvyšuje riziko obezity. Tento vztah vede k přesvědčovacím kontrolovaným stravovacím návykům. Čím vyšší jsou úzkostné sklony, tím více dochází k nucení do jídla. Na druhou stranu, pokud je dítě v nepohodě, rodiče mají sklony nabízet jídlo jako prostředek uklidnění nebo komfortu. Tyhle strategie mohou vést k emocionálnímu přejídání a přesvědčivému kontrolování jídelních návyků. Emocionální přejídání stejně jako špatná samoregulace v jídle následně může vést k obezitě. Bylo zjištěno, že tento efekt je horší u otců než u matek. Vytváření pozitivních vztahů mezi rodiči a dětmi může vést k prevenci obezity. 2

Ve studii byla dále hodnocena determinanta – sense of coherence (SOC), která zahrnovala hodnoty jako smysluplnost a srozumitelnost života, dosažení zdrojů a možností a vypořádání se se stresory. Byly zkoumané vztahy mezi rodičovským Sense of coherence a stravovacími návyky ohledně krmení jejich dětí. Vztahy mezi SOC, rodičovskými a dětskými charakteristiky a způsoby jako nucení do jídla nebo restrikce v jídle. SOC klesalo s vyšším BMI a stoupalo s úrovní vzdělání . Nižší SOC bylo spojeno s kontrolovaným chování jako nucení do jídla nebo naopak odepírání jídla a sledování nadváhy.3

  1. Hughes SO, Power TG, Liu Y, Sharp C, Nicklas TA. Parent emotional distress and feeding styles in low-income families. The role of parent depression and parenting stress. Appetite. 2015;92:337-342. doi:10.1016/j.appet.2015.06.002
  2. Powell EM, Frankel LA, Umemura T, Hazen N. The relationship between adult attachment orientation and child self-regulation in eating: The mediating role of persuasive-controlling feeding practices. Eat Behav. 2017;26:121-128. doi:10.1016/j.eatbeh.2017.02.006
  3. Eli K, Sorjonen K, Mokoena L, et al. Associations between maternal sense of coherence and controlling feeding practices: The importance of resilience and support in families of preschoolers. Appetite. 2016;105:134-143. doi:10.1016/j.appet.2016.05.012