Podceňování obezity rodiči

MUDr. Barbora Štěpánková

Častým problémem se zdá být nedostatek povědomí rodičů, kteří často podceňují riziko vzniku nadváhy a obezity. Studie uvádí, že asi 72% dětí s obezitou jsou podceňovány jejich rodiči, 96% dětí s nadváhou. Častěji tohle podceňují u chlapců, které označují za podvyživené nebo s normální váhou. Nejhorší pro prevenci v rámci obezity v tomto ohledu se zdá být školní věk. Dle studií někteří rodiče vnímají děti s nadváhou jako zdravé. Častěji podceňují váhu svých dětí sociálně slabí rodiče. Zároveň rodiče, kteří podceňují nadváhu jejich dětí, jsou málo motivovaní změnit životní styl.1

Respondenti ze statistik se mnohem více obávají  podvýživy než nadváhy, kterou často nevnímají jako zdravotní problém. Také byly obavy z toho, že by děti stresovali zákazem nezdravého jídla, protože potřebuje nadbytek energie pro svůj růst a z oplácanosti „vyroste“2

  1. Howe C, Alexander G, Stevenson J. Parents’ Underestimations of Child Weight: Implications for Obesity Prevention. J Pediatr Nurs. 2017;37. doi:10.1016/j.pedn.2017.06.005
  2. Rodriguez-Ventura A, Peláez-Ballestas I, Sámano R, Jimenez C, Aguilar-Salinas C. Barriers to Lose Weight from the Perspective of Children with Overweight/Obesity and Their Parents: A Sociocultural Approach. J Obes. 2014;2014:575184. doi:10.1155/2014/575184