Na auta

Pomůcky: Kartičky – zelenou a červenou a mety podle počtu dětí Jak na to: Paní učitelka má v ruce červenou a zelenou kartičku. Děti sedí na metách. Zvedne-li paní učitelka zelenou kartičku, děti se zvednou a jezdí jako auta, v ruce drží imaginární volant. Zvedne-li paní učitelka červenou kartičku, vrací se děti na libovolnou metu. […]

Pozor drak

Popis: Pohybová hra v určeném prostoru zaměřená na postřeh. Pomůcky: Krepový papír nebo stužky Jak na to: Určíme jedno dítě, které bude představovat draka. Ostatní děti budou malé myšky, které budou mít na ruce přivázanou stužku např. z krepového papíru. Myšky se pohybují po prostoru a na slova „Pozor, drak” si začnou chránit své stužky […]

Poklad slepého čerta

Pomůcky: Šátek na oči, pytlík či misku s mincemi (kostky, míčky) Jak na to: Jeden hráč (nebo více) má zavázané oči – je slepým čertem. Má také poklad – v sáčku např. kostky, míčky. Ostatní děti se snaží mu poklad sebrat. Vycházejí z určitého místa a snaží se přiblížit tak tiše, aby poklad sebraly čertovi […]

Žabí skoky

Popis: K této hře potřebujeme jen minimum prostoru, například cestu. Hru můžeme hrát kdekoli, třeba na vycházce. Jak na to: Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev, která se postaví na startovní čáru vedle sebe. První dítě z každého družstva skočí snožmo (žabákem) dopředu. V místě doskoku pak začne skákat druhé dítě. V místě doskoku […]

Veverky a kuny

Pomůcky: Lavičky (lana), papírové koule (míčky, drátěnky apod.) Jak na to: Paní učitelka vytvoří ze tří laviček nebo větví trojúhelníkový prostor, který připomíná hnízdo. Následně vybere 3 děti, které budou v roli kun a jejichž místo bude právě v hnízdě. Ostatní děti jsou veverky, které se pohybují mimo hnízdo. Do hnízda se umístí míče nebo […]

Na myslivce

Pomůcky: 2 stejné míče, vymezené hřiště Jak na to: Určíme velikost hřiště a omezíme ho čarou. Hřiště představuje les. Až na dvě děti, které jsou mimo tento prostor, jsou všechny děti uvnitř lesa a představují honěnou zvěř. Dvě určené děti stojí mimo les a představují myslivce. Každé má v ruce míč a na povel začne […]

Na medvědy a ptáky

Popis: Pohybová hra určená i pro nejmenší děti. Pomůcky: Obrázky nebo maňásky nebo figurky vybraných zvířat. Jak na to: Učitelka má v rukou 2 obrázky (hračky, maňásky) – medvěd, pták. Děti jsou rozděleny do dvou skupin – medvědi a ptáci. Vzpaží-li učitelka ruku s medvědem, určená skupina vstane, pohybuje se jako medvěd. Při zdvižení obrázku […]

Na loupežníky

Pomůcky: Vymezené pole a papírové koule dvou barev Jak na to: Vymezený prostor rozdělíme na polovinu a do každé rozhodíme stejný počet papírových koulí. Do každé poloviny vybereme stejný počet hráčů – loupežníků. Na pokyn paní učitelky se snaží hráči posbírat v soupeřově poli co největší množství papírových koulí (nosí je však pouze po jedné) […]

Závod stonožek

Popis: Jedná se o štafetový závod. Pomůcky: 2 mety (archy papíru, kužele, apod.) Jak na to: Děti se rozdělí do dvou družstev, která se postaví do zástupu za startovní čáru, čelem k metám. Na znamení vybíhá první z každého zástupu, oběhne metu, vrací se za startovní čáru, přibere druhého a chytne ho za ruku, oběhnou […]

Počty a cvičení

Pomůcky: 2 kostky – jednu s barvami a druhou s čísly Jak na to: Paní učitelka si připraví dvě kostky. Jednu kostku s čísly a druhou s barvami. Ke každé barvě přiřadí jeden cvik (dřep, výskok, skok na jedné noze apod.). Děti pak házejí oběma kostkami. Následně provedou cvik, opakující se v počtu, který odpovídá […]