Česká republika – Prevence obezity (APPO) jako součást Zdraví 2020

Česká republika – Prevence obezity (APPO) jako součást Zdraví 2020 V ČR neexistuje plán zaměřený specificky proti dětské obezitě. Boj s obezitou je řešen akčním plánem Prevence obezity (APPO), jakožto součástí Zdraví 2020 – „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“. Klíčovými prioritami jsou: 1)   Podpora systematického monitoringu výskytu, hodnocení a výzkumu obezity a s […]

WHO – Skoncování s dětskou obezitou

WHO – Skoncování s dětskou obezitou V roce 2017 vydala WHO dokument „Skoncování s dětskou obezitou“. Který představuje plán pro boj s dětskou obezitou. Obsahem jsou doporučení pro členské státy ohledně opatření, která by měla být učiněna. Týkají se šesti oblastí:    Podporovat příjem zdravých potravin: Zavádět komplexní programy, které u dětí a mladistvých podporují příjem zdravých potravin a […]

Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014-2020

Evropský akční plán proti dětské obezitě 2014-2020 Tento klíčový dokument vydala v roce 2014 EU. Cílem je „přispět k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mladých lidí (0-18 let) do roku 2020“. Plán je založen na osmi oblastech: Podporovat zdravý start života  (zajistit efektivní přístup v co nejranější fázi); Podporovat zdravější prostředí, zejména ve […]