Na ovečky a vlka

Popis:

Hra pro trénink rychlého běhu s vyhýbáním, pohotovosti reakcí na signál
a hbitosti určená pro děti od 4 let.

Jak na to:

Ovečky stojí na jedné straně za vyznačenou čárou. Vybrané dítě nebo paní učitelka stojí proti nim – ovčí máma. Vlk – další dítě stojí stranou.


• Maminka říká: „Ovečky, ovečky, pojďte domů.“
• Ovečky odpovídají: Nepůjdeme.“
„Proč?“, říká maminka.
„Pro vlka“, odpoví ovečky.
• Maminka: „Kde je vlk?“
• Ovečky: „Číhá na nás.“
• Maminka říká: „Ovečky, ovečky, nebojte se!“


Nato se ovečky rozeběhnou k mamince a zároveň vyběhne vlk a ovečky chytá. Hru můžeme opakovat tak dlouho, dokud nejsou všechny ovečky chyceny. Poslední chycená ovečka se stává vlkem. Ovečky i vlk musí stát za vyznačenou čárou. Hra je vhodná pro pobyt venku a dá se hrát i v zimním období.