Co pomůže předejít vzniku obezity

MUDr. Barbora Štěpánková Děti mají sklon jíst fast food a nezdravé kdykoliv je příležitost. Měla by se proto obecně snížit dostupnost této stravy. Bylo prokázané, že zahrnování dětí do přípravy jídla, kreativita v jídle, vytváření speciálních příležitostí během jídla (piknik apod.) mohou usnadnit zdravé stravování. Je výhodné zahrnovat děti do nakupování a procesu přípravy jídla a […]

Komplikace s obezitou související

MUDr. Barbora Štěpánková Obezita v dětství je důležitým predisponujícím faktorem vzniku obezity v dospělosti, proto jsou preventivní intervence nezbytné v časném věku. Patří mezi rizikové faktory vzniku aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění, diabetu 2. typu a některých forem karcinomu.1 Je také příčinou řady komorbidit, mezi které patří spánková apnoe, astma, nižší sebevědomí, psychologický a sociální stres.2 Obezita a nárůstky hmotnosti […]

Rodičovská deprese, emoční stres a vliv na výživu na obezitu

MUDr. Barbora Štěpánková Emoční stres a deprese ovlivňují styl výživy (parental feeding) a výskyt obezity především v rodinách s nižším příjmem. Rodičovský styl výživy je důležitý zejména v předškolním věku. Rodičovská deprese, úzkost a stres vede k nucení do jídla nebo odepírání jídla (authoritarian). 1 Úzkostné rodičovské sklony také souvisí se sníženou schopností dětí samoregulace jídelních návyků, což u […]

Podceňování obezity rodiči

MUDr. Barbora Štěpánková Častým problémem se zdá být nedostatek povědomí rodičů, kteří často podceňují riziko vzniku nadváhy a obezity. Studie uvádí, že asi 72% dětí s obezitou jsou podceňovány jejich rodiči, 96% dětí s nadváhou. Častěji tohle podceňují u chlapců, které označují za podvyživené nebo s normální váhou. Nejhorší pro prevenci v rámci obezity v tomto ohledu se zdá být […]

Statistiky celosvětově

MUDr. Barbora Štěpánková Prevalence obezity má celosvětově vzrůstající tendenci. V posledních třech dekádách se procento obézních lidí zdvojnásobilo, procento dětí s nadváhou se zdvojnásobilo a procento adolescentů, kteří jsou s nadváhou se ztrojnásobilo. Statisticky nejčastější věk vzniku nadváhy je 11 let, 23 let, obezity pak 30 a 40 let. V evropských zemích asi 22 milionů dětí trpí nadváhou. Prevalence […]

Vliv časné stravy a kojení na rozvoj obezity

MUDr. Barbora Štěpánková Kojení je statisticky spojené s nižším rizikem nadváhy a obezity v pozdějším věku. Spíše se ale považovalo za náhodu související s životním stylem a lepšími stravovacími návyky matky, která kojí, než se samotným kojením. 1 Jako jednoznačně protektivní  se prokázalo kojení více než 4 měsíce pro nárůst hmotnosti mezi 6. a 12. měsícem. Vyšší příjem […]

Pravidelná fyzická aktivita a výživa má i v éře COVID-19 zásadní zdravotní význam

Žijeme v podivné době „COVIDu-19“. Pomalu si uvědomujeme (alespoň někteří z nás), že se v životě něco mění. Je to ale současně velká příležitost zamyslet se nad vlastním životem. I když jsme vystaveni novým informacím, se kterými ještě neumíme vždy racionálně pracovat, je dobré si připomenout „stálé pravdy životního stylu“. Ty se ošidit nedají a nemění se. Je […]

Lékaři jsou na stopě tomu, proč koronavirus tolik postihuje obézní osoby

Na resuscitačních odděleních v Paříži, v Londýně či v New Yorku si stále kladou otázku, proč se nemoc COVID-19 významně vyskytuje v populaci obézních mužů. V této chvíli na to není mnoho odpovědí, experti ale upozorňují na souvztažné faktory (cukrovka, vysoký krevní tlak) i rozdíly v mužské a ženské imunitě.  Celý článek si můžete přečíst […]