Stravujete se dostatečně zdravě?

10 bodů

Vaše výživa je výborná, zcela v pořádku!

Výborně! Stravujte se podle stejných zásad jako doposud.

9 - 7 bodů

V kvalitě stravy jsou ještě rezervy.

Udělejte několik menších změn k tomu, aby vaše výživa byla bez chyb. Nebude to těžké!

6 - 4 body

Výživa není z hlediska kvality dostatečná.

Ve vaší výživě je zapotřebí větších změn. To zvládnete!

3 - 0 bodů

Zcela nedostatečná kvalita výživy.

Ve vaší výživě je nutná okamžitá a razantní náprava. Neodkládejte to a začněte!