Máte dostatek pohybu?

Hodnocení podle dotazníku IPAQ

Dotazník IPAQ – návod:

 1. Do modré tabulky doplňte vaše hodnoty za poslední týden
  • Q1: Počet dní v předchozím týdnu, kdy jste vykonávali intenzivní pohybovou aktivitu
  • Q2: Průměrná délka intenzivní pohybové aktivity za jeden den (v minutách)
  • Q3: Počet dní v předchozím týdnu, kdy jste vykonávali mírnou pohybovou aktivitu
  • Q4: Průměrná délka mírné pohybové aktivity za jeden den (v minutách)
  • Q5: Počet dní v předchozím týdnu, kdy jste chodili nepřetržitě  alespoň 10 minut
  • Q6: Průměrná délka chůze za jeden den (v minutách)
  • Q7: Počet hodin, které jste za předchozí týden proseděli
 2.  Výsledky se budou počítat v oranžové tabulce – hlavním ukazatelem je kategorie fyzické aktivity (červeně)
 
 

intenzivní pohybová aktivita = např. rychlá jízda na kole, běh, aerobik, tenis (dvojhra), těžká práce např. zvedání těžkých břemen, kopání (rytí) apod.

Mírná pohybová aktivita = např. jízda na kole běžnou rychlostí, indiánský běh, čtyřhra v tenise nebo nošení lehčích břemen. Nezahrnujte chůzi.

VAŠE ODPOVĚDI (pohyb. aktivita za týden)
Intenzivní aktivita Mírná aktivita Chůze Sezení
Dnů Min Dnů Min Dnů Min Hodin
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

HODNOCENÍ ODLEHLÁ HODNOTA (Aktivita je vyšší než 960 min/den)
POČET AKTIVNÍCH DNÍ CELKOVÁ AKTIVITA (min/týden) SOUČET MINUT/TÝDEN KATEGORIE FYZICKÉ AKTIVITY
Dní Dní (Recoded) (Self-Reported) (Truncated) Intenzivní Mírná Chůze Celkem Stupeň Kategorie
0 0 0 0 0 0 0 0 Nízký 1 NE

Nízký

Úroveň vaší pohybové aktivity je zcela nedostatečná. 

Máte velice málo pohybu! Pro vaše zdraví, kondici a udržení přiměřené hmotnosti je žádoucí zařadit výrazně více pohybu.

Střední

Úroveň vaší pohybové aktivity odpovídá minimálnímu doporučení.

Úroveň  vaší pohybové aktivity odpovídá přibližně půl hodině aktivity střední intenzity většinu dní v týdnu. Taková úroveň odpovídá minimálnímu doporučení pohybové aktivity pro dospělého člověka. Pro zvýšení přínosu pro zdraví, kondici a udržení přiměřené hmotnosti se pokuste dostat se do kategorie „vysoká“.

Vysoký

Úroveň vaší pohybové aktivity je zcela dostatečná.

Naplňujete jeden z pilířů zdravého životního stylu. Bude dobré nepolevit a tuto úroveň si udržet.