sekce pro
účastníky

Registrační dotazník projektu OBEZITA NENÍ DĚDIČNÁ

Vážená paní, vážený pane,

v rámci projektu „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou výživu a pohyb“ (TAČR, TL0100320) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku pro potřeby metodiky se zaměřením na zkvalitňování životního stylu rodin.

U většiny otázek je nabídnuta možnost výběru, prosím vyberte pouze tu odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje a vystihuje skutečnost.

Pokud máte v předškolním věku (3-6 let) více dětí, vztahujte odpovědi v dotazníku vždy pouze k nejstaršímu dítěti.

Pro úspěšnou registraci do programu je potřeba, abyste odpověděli na všechny otázky. Vaše odpovědi jsou důvěrné.

Předem děkujeme za vyplnění.

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

vedoucí výzkumného týmu