sekce pro
účastníky

Obezita není dědičná
sekce pro účastníky projektu

Ještě jste se nezaregistrovali? Klikněte zde.

Partneři

Tento projekt je podpořen grantem TAČR  č. TL01000320 „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb“.