sekce pro
účastníky

Uplynulých sedm týdnů jsme se zabývali vaším osobní vztahem k jídlu, případně tomu, jak jídlo ovlivňuje vztahy v rodině. Poslední týden má být jakýmsi přesahem do širší společnosti. Můžete se zamyslet nad tím, jakou roli pro vás hraje jídlo v rámci různých oslav a jiných společenských příležitostí. Jaký ideál krásy a zdraví na vás útočí z médií. Jaké výživové a dietní trendy (někdy až ideologie) nasáváte ze svého okolí. Až přijdete na to, jak to vlastně sami máte, zamyslete se nad tím, jestli si to tak chcete nechat, nebo jak by to mělo u vás vypadat, aby vám v tom bylo lépe. To je první krok na cestě k cíli a žádoucí změně.

Skvělé! V našem programu jste právě došli na začátek 8. týdne a máte za sebou kus práce. Znáte hlavní zásady zdravého stravování, víte, jak zařadit více pohybu do svého života. Dozvěděli jste o tom, jak je důležité mít dostatek kvalitního spánku a vědomě kontrolovat čas strávený u obrazovek televizí, počítačů a mobilních telefonů. Vše jste si vyzkoušeli taky prakticky při plnění našich výzev a úkolů. Jak ale dosáhnout toho, aby nešlo jen o dočasnou změnu, která skončí s naším programem? Aby se zdravý životní styl stal Vaším přirozeným životním stylem?

Důležité je dobře si osvojit základní informace a doporučení a pevně ukotvit změny v životosprávě ve Vašem všedním každodenním životě. Jak na to? Obecný jednoduchý návod, který by platil pro všechny, neexistuje. A je jasné, že bez další snahy, zájmu a aktivity z Vaší strany to určitě nepůjde. Pokud ale víte, proč a jak změny udělat, jste na dobré cestě. Zde uvádíme pár zásad, které by Vám mohly pomoci se na této cestě udržet.

Motivace

Je potřeba nejen vědět, ale také si neustále si připomínat, proč je pro Vás a Vaši rodinu důležité věnovat pozornost životosprávě. Jde o zdraví? O vzhled či fyzickou kondici? O dostatek energie a dobrou náladu? O příležitost, jak strávit jako rodina více společného času? O celkově dobrý životní pocit? O něco jiného? Co si třeba do rožku zrcadla nalepit malinký obrázek, který Vám bude právě tu Vaši motivaci připomínat?

Snažte se každý den a dávejte si odměny

Každý den děláme spoustu drobných rozhodnutí a řada z nich se týká jídla, pohybu nebo odpočinku. Naučte se nad nimi chvilinku zamyslet. Uplatněte své znalosti o pravidelnosti a složení stravy, hlídejte si velikost porcí i pitný režim. Využívejte příležitosti i pro krátký pohyb. Protáhněte se a zacvičte si i v práci. Berte schody jako tu správnou cestu do vyššího i nižšího patra a více choďte pěšky. Nepodceňujte význam spánku a spolu s dětmi hledejte cesty, jak trávit volný čas společně i sami jinak než před obrazovkou.

Změny, které ve svém životě zavádíte si zaslouží odměnu. Udělejte si radost rodinnou návštěvou kina či divadla, kupte si knížku nebo deskovou hru.

Nebuďte na sebe příliš přísní

Každá změna se počítá. Příliš rychlá a razantní změna životosprávy by mohla vést také k rychlému vyhasnutí Vašeho zápalu. Nemusíte všechna pravidla a doporučení dodržovat na 100 %. Najděte si takovou míru změny, kterou je smysluplná a současně jste ji schopni dlouhodobě udržet. Je lepší postupně další změny přidávat než od nich kvůli úvodnímu přetížení úplně upustit. 

 

Je jasné, že občas zásady zdravého životního stylu porušíme. A vůbec to není důvod k výčitkám. Všední dny jsou také čas od času proloženy svátky. Užijte si tyto „prohřešky“ právě jako svátky. Jen myslete na to, že je zase potřeba se vrátit ke všedním povinnostem.

Přizpůsobte změny tomu, co Vás baví a co máte rádi

Najděte si svou vlastní cestu ke zdravějšímu životnímu stylu. Projděte si v tomto týdnu znovu tipy, návody a recepty z minulých týdnů. Hledejte ty, které jsou pro Vás nejpřirozenější a zamýšlejte se nad dalšími. Jezte zdravě, ale to, co Vám přirozeně chutná. Hýbejte se, ale takovou formou, která Vám osobně dělá radost.

Zapojte známé

Je dobré mít podporu ve svém okolí. Zkuste zapřemýšlet  a najít mezi přáteli, příbuznými a známými ty, kteří se na cestu za zdravějším životním stylem vydají s Vámi. Vyměňujte si recepty, plánujte společné volnočasové (nejen) pohybové aktivity a sdílejte své nápady, úspěchy i nezdary.

Doplňkové aktivity

Jídlo si plánujte, jezte pravidelně a dodržujte velikost porcí a pitný režim.

Další tipy na zdravé snídaně, svačiny, obědy a večeře

 

Najděte si pohybovou aktivitu, která Vás opravdu baví. Je pak mnohem snazší dosáhnout toho, aby se taková aktivita stala běžnou a pravidelnou součástí Vašeho života.

Vyzkoušejte nějaké nové pohybové aktivity – geocatching, discgolf, pohybové hry na PS.

 

Dodržujte spánkový a předspánkový režim –  vyzkoušejte pravidelné čtení před spaním

Místo TV, PC, NTB nebo mobilu sáhněte před spaním po knížce nebo časopisu. Čtěte před spaním dětem, vytvoříte jim předspánkový rituál, který přináší uvolnění, pohodu, odreagování a zklidnění vedoucí ke snadnějšímu usínání a kvalitnímu spánku. Přínos čtení dětem je ale samozřejmě mnohem širší, vede např. také k rozvoji emoční a sociální inteligence a samozřejmě i k posilování pouta mezi rodičem a dítětem. Pokud někdy nemáte na čtení dětem čas, můžete jim před spaním pustit pohádku z audioknihy. Nezapomínejte však ani na sebe. Četbu jako vhodný předspánkový rituál doporučují odborníci i pro dospělé.

Úkoly

Vyplnit závěrečný dotazník:

Vážená paní, vážený pane,

v rámci projektu „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou výživu a pohyb“ (TAČR, TL0100320) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto výstupního dotazníku pro potřeby vypracování metodiky se zaměřením na zkvalitňování životního stylu rodin.

U většiny otázek je nabídnuta možnost výběru, prosím vyberte pouze tu odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje a vystihuje skutečnost.

Pokud máte v předškolním věku (3-6 let) více dětí, vztahujte odpovědi v dotazníku vždy pouze k nejstaršímu dítěti.

Pro úspěšné ukončení účasti v programu je potřeba, abyste odpověděli na všechny otázky. Vaše odpovědi jsou důvěrné.

Předem děkujeme za vyplnění.

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

vedoucí výzkumného týmu

Zhodnoťe vaše stravování za posledních 24 hodin:
U každé potraviny zvolte možnost, která nejlépe odpovídá vaší odpovědi:
Nyní Vám předkládáme několik výroků ohledně rodinného stravování. U každého, prosím, uveďte, zda a v jaké míře platí daný výrok pro Vaši současnou situaci, nebo zda a v jaké míře odpovídá Vašemu názoru. U každého výroku vyberte číslo na škále, které nejlépe odpovídá Vaší odpovědi.
Nyní se Vás budeme ptát na pohybové aktivity, které lidé vykonávají jako součást každodenního života. V otázkách budete tázáni na čas, který jste strávili pohybovou aktivitou v posledních 7 dnech. Prosíme Vás o zamyšlení nad aktivitami, které provádíte v zaměstnání, jako součást domácích prací, na zahradě, pří přemisťování se z místa na místo ve Vašem volném čase, při rekreaci, cvičení či sportu.
• Intenzivní pohybová aktivita se vyznačuje těžkou tělesnou námahou a zadýcháním (výrazně rychlejší a těžší dýchání než normálně). Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut
• Středně zatěžující pohybová aktivita se vyznačuje střední tělesnou námahou, při níž dýcháte trochu více než normálně. Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut.
• Chůzí myslíme chůzi v zaměstnání i doma, přesuny (cestování) chůzí z místa na místo, ale i jinou chůzi, kterou vykonáváte výhradně pro rekreaci, sport, cvičení nebo vyplnění volného času.
• Do sezení zahrňte čas strávený sezením v zaměstnání, doma, během volného času. Zahrňte také čas strávený sezením u stolu, na návštěvě přátel, u čtení nebo také sezení či ležení při sledování televize
Pokud jste v předchozí otázce vybral(a) odpověď ano, pokrčujte ve vyplňování dotazníku. Pokud jste odpověděl(a) ne, dotazník nyní ukončete a na další otázky již neodpovídejte.
Tato stránka je pouze pro registrované účastníky