sekce pro
účastníky

Vážená paní, vážený pane,

 

v rámci projektu „Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou výživu a pohyb“ (TAČR, TL0100320) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto výstupního dotazníku pro potřeby vypracování metodiky se zaměřením na zkvalitňování životního stylu rodin.

 

U většiny otázek je nabídnuta možnost výběru, prosím vyberte pouze tu odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje a vystihuje skutečnost.

 

Pokud máte v předškolním věku (3-6 let) více dětí, vztahujte odpovědi v dotazníku vždy pouze k nejstaršímu dítěti.

 

Pro úspěšné ukončení účasti v programu je potřeba, abyste odpověděli na všechny otázky. Vaše odpovědi jsou důvěrné.

 

Předem děkujeme za vyplnění.

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

vedoucí výzkumného týmu

Zhodnoťe vaše stravování za posledních 24 hodin:
U každé potraviny zvolte možnost, která nejlépe odpovídá vaší odpovědi:
Nyní Vám předkládáme několik výroků ohledně rodinného stravování. U každého, prosím, uveďte, zda a v jaké míře platí daný výrok pro Vaši současnou situaci, nebo zda a v jaké míře odpovídá Vašemu názoru. U každého výroku vyberte číslo na škále, které nejlépe odpovídá Vaší odpovědi.
Nyní se Vás budeme ptát na pohybové aktivity, které lidé vykonávají jako součást každodenního života. V otázkách budete tázáni na čas, který jste strávili pohybovou aktivitou v posledních 7 dnech. Prosíme Vás o zamyšlení nad aktivitami, které provádíte v zaměstnání, jako součást domácích prací, na zahradě, pří přemisťování se z místa na místo ve Vašem volném čase, při rekreaci, cvičení či sportu.
• Intenzivní pohybová aktivita se vyznačuje těžkou tělesnou námahou a zadýcháním (výrazně rychlejší a těžší dýchání než normálně). Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut
• Středně zatěžující pohybová aktivita se vyznačuje střední tělesnou námahou, při níž dýcháte trochu více než normálně. Berte v úvahu pouze tu pohybovou aktivitu, která trvala nepřetržitě alespoň 10 minut.
• Chůzí myslíme chůzi v zaměstnání i doma, přesuny (cestování) chůzí z místa na místo, ale i jinou chůzi, kterou vykonáváte výhradně pro rekreaci, sport, cvičení nebo vyplnění volného času.
• Do sezení zahrňte čas strávený sezením v zaměstnání, doma, během volného času. Zahrňte také čas strávený sezením u stolu, na návštěvě přátel, u čtení nebo také sezení či ležení při sledování televize
Pokud jste v předchozí otázce vybral(a) odpověď ano, pokrčujte ve vyplňování dotazníku. Pokud jste odpověděl(a) ne, dotazník nyní ukončete a na další otázky již neodpovídejte.
Tato stránka je v tuto chvíli uzamčena.
Tato stránka je pouze pro registrované účastníky