sekce pro
účastníky

Doporučená pohybová aktivita vašich dětí předškolního věku je nyní z velké části zajištována aktivitami v mateřské škole. Po přechodu dětí na základní školu, která zajišťuje pouze dvě hodiny tělocviku týdně, se ale jejich pohybová aktivita výrazně snižuje a často zůstává nedostatečná.

Úvod

Předškoláci - nejvhodnější věk

Proč je potřeba, abyste právě teď věnovali pozornost pohybu dětí i doma?

Doporučená pohybová aktivita vašich dětí předškolního věku je nyní z velké části zajištována aktivitami v mateřské škole (1). Po přechodu dětí na základní školu, která zajišťuje pouze dvě hodiny tělocviku týdně, se ale jejich pohybová aktivita výrazně snižuje a často zůstává nedostatečná (2).

Proto je právě teď ten nejvhodnější čas ukotvit v dítěti přirozenou potřebu a návyky k pravidelnému každodennímu pohybu. Je to základ pro to, aby se pohyb stal přirozenou součástí života vašeho dítěte.

Pohyb dětí: Jaký a kolik?

Potřebné množství a poměr „porcí“ různorodých pohybových aktivit dobře znázornit pyramidou.

Jednotlivé „pohybové porce“ ve stejném patře pyramidy jsou tvořeny pohybovou aktivitou přibližně stejné intenzity, které v součtu trvají 20 – 30 minut.

 Pokud si jednu pohybovou porci představíme jako stavební kostku, můžeme z nich vytvořit Pyramidu pohybu pro děti (viz Obr. 1). Jednotlivá patra pyramidy se liší jak počtem „pohybových porcí“, tak intenzitou pohybu (2).

 • Základna Pyramidy – aktivity s nejmenší intenzitou: 60-90 minut denně. Např. chůze, postávání nebo popocházení, domácí práce, práce na zahradě a hry (2).
 • Druhá vrstva Pyramidy – aktivity se střední intenzitou zatížení, dítě se při nich zadýchá, ale příliš se neunaví: 40 – 60 minut denně. Jde např. o rychlou chůzi, pobíhání, neusilovný běh, nenáročné pohybové hry, běžnou jízdu na kole, na koloběžce, na bruslích či o pobyt na průlezkách (2).
 • Třetí vrstva Pyramidy – aktivity s vyšší intenzitou zatížení: 20 až 30 minut denně. kupříkladu rychlý běh, náročnější jízda na kole nebo na koloběžce, usilovnější bruslení, sportovní soutěže apod.(2).

Stříška pyramidy –  aktivity s krátkodobou vysokou intenzitou zátěže: ne více než 20 sekund (ale po přiměřeném odpočinku se mohou několikrát opakovat). Např. šplh na tyči nebo na laně, běh do schodů, do kopce nebo závod v běhu na 50 metrů (2).

OBR. 1: MUŽÍK, Vladislav, ŠERÁKOVÁ Hana a JANOŠKOVÁ Hana. Abeceda pohybové aktivity dětí [online]. Brno: Masarykova univerzita. Elportál, 2019 [cit. 2020-07-30]. ISBN 978-80-210-9405-5. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/abeceda/web/index.html
OBR. 2: MUŽÍK, Vladislav, ŠERÁKOVÁ Hana a JANOŠKOVÁ Hana. Abeceda pohybové aktivity dětí [online]. Brno: Masarykova univerzita. Elportál, 2019 [cit. 2020-07-30]. ISBN 978-80-210-9405-5. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/abeceda/web/index.html

Pohyb dětí: Jaký a kolik?

Důležitým úkolem rodičů je vytvářet dětem co největší prostor zejména ke spontánnímu, volnému a přirozenému pohybu –  například pohyb na dětském hřišti a průlezkách, volný běh po louce či pohyb v lese (3).

Řízený pohyb je však také důležitý. Bývá zaměřen na zlepšování jednotlivých pohybových dovedností, jejichž přiměřený rozvoj vede k vytváření kladného vztahu k pohybu a sportu. Řízené pohybové aktivity by měly u dětí předškolního věku probíhat především hravou formou a dětem přinášet radost.

Pro motivaci dětí k pohybu je žádoucí děti chválit a povzbuzovat, přičemž je důležité oceňovat zejména snahu, a ne výkon. Děti se s větší radostí zapojují do her, které pomáhají vybrat a na jejichž plánování se mohou podílet (4,5).

Odborníci se pohybu dětí věnují dlouhodobě a jejich poznatky lze shrnout do 6 základních bodů (6P), které by si děti měly začít co osvojovat od předškolního věku (2):

 1. Pravidelnost: denně se pohybuji.
 2. Pestrost: pohybuji se různým způsobem a vybírám si pohyb ze všech pater Pyramidy pohybu pro děti.
 3. Přiměřenost: pohybuji se s přiměřenou námahou a vím, že zadýchat se je zdravé.
 4. Příprava: umím se připravit na tělesnou námahu a dodržuji pravidla přípravy i bezpečnosti. Snažím se při pohybu dodržovat také zásady hygieny.
 5. Pravdivost: vím, že všichni nemohou být skvělí sportovci, proto se pohybuji hlavně pro radost, pro osobní zdatnost, pro zdraví. Nechci být líný.
 6. Pitný režim: základem mého pitného režimu je voda. Při pohybových aktivitách, zejména když se potím, piji častěji a více.

 

Zásadní roli při utváření pozitivního vztahu dětí k pohybu hrají u dětí rodiče. Je potřeba, aby děti vedli a šli jim příkladem. U dětí se při pohybových aktivitách často a dobře uplatňují pohybové hry, do kterých se rodiče zapojují spolu s dětmi. Těmto se budeme věnovat i v úkolech v tomto bloku našeho programu.

Úkoly

Povinné:

Úkol 1:

Prostudujte si pyramidu pohybu, ukažte ji a vysvětlete svému dítěti a povídejte se o ní a významu pohybu pro člověka.

Úkol 2:

Spolu s dítětem vyplňte prázdnou Pyramidu pohybu (Pyramida k vytištění – viz níže). Vymyslete a nakreslete pohybové aktivity, které spadají do jednotlivých pater pyramidy pohybu.

MUŽÍK, Vladislav, ŠERÁKOVÁ Hana a JANOŠKOVÁ Hana. Abeceda pohybové aktivity dětí [online]. Brno: Masarykova univerzita. Elportál, 2019 [cit. 2020-07-30]. ISBN 978-80-210-9405-5. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/abeceda/web/index.html

Úkol 3:

Zamyslete se nad pohybovým režimem vašeho dítěte zejména v době, kdy nenavštěvuje MŠ. Má vaše dítě dostatek různorodého pohybu? Strávíte se svým dítětem, když není v mateřské škole, alespoň jednu hodinu v podobě organizované pohybové aktivity (v součtu za den)?

Dlouhodobé:

Úkol 1 – VÝŽIVA I: ZDE

Úkol 2:

Vyberte si z následujících 4 možností jeden úkol, který budete plnit odteď až dokonce tohoto programu:

 • Alespoň 3x týdně se budu po dobu 15 minut věnovat hraní pohybových her se svým dítětem/dětmi.
 • Alespoň 5x týdně se budu po dobu 15 minut věnovat hraní pohybových her se svým dítětem/dětmi.
 • Alespoň 3x týdně se budu po dobu 30 minut věnovat hraní pohybových her se svým dítětem/dětmi.
 • Alespoň 5x týdně se budu po dobu 30 minut věnovat hraní pohybových her se svým dítětem/dětmi.

Dobrovolné:

Úkol 1:

Alespoň po dobu tohoto tematického týdne věnujte každý den 30 minut hraní pohybových her popsaných na webu „Obezita není dědičná“.

Úkol 2:

Vyhledejte, vyzkoušejte a na FB ve skupině doporučte alespoň jednu novou pohybovou hru.

Úkol 3:

Vyzkoušejte v tomto týdnu společně se svým dítětem aspoň jednu novou pohybovou aktivitu, kterou jste spolu ještě nedělali (geocatching, discgolf, aktivní seznámení s nějakým sportem apod.).

Úkol 4:

Na FB sdílejte své zkušenosti s pohybovými hrami a s novými aktivitami, příp. i s fotografiemi.

Na FB nasdílejte do skupiny namalovaný obrázek vaším dítětem.

Dobrovolný úkol pro děti:

Nakresli obrázek, jak se doma věnujete pohybu. A uměla/a bys zařadit tuto aktivitu do správného patra Pyramidy? Zkus si to!

Odeslat vyplněné úkoly

Doprovodné aktivity CEPOZ

 1. SIGMUNDOVÁ, Dagmar, Erik SIGMUND a Romana ŠNOBLOVÁ. Návrh doporučení k provádění pohybově aktivního a zdravého životního stylu českých dětí. Tělesná kultura[online]. 2012, 35(1), 9-27 [cit. 2020-07-30]. DOI: 10.5507/tk.2012.001. ISSN 12116521. Dostupné z: https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2012/01/01.pdf.
 2. Mužík, Vladislav, Šeráková Hana a Janošková Abeceda pohybové aktivity dětí [online]. Brno: Masarykova univerzita. Elportál, 2019 [cit. 2020-07-30]. ISBN 978-80-210-9405-5. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/abeceda/web/index.html
 3. DVOŘÁKOVÁ, Hana (2001). Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha: Olympia. ISBN 80- 7033-313-8.
 4. PASTUCHA, Dalibor. Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4065-2.
 5. VAŠÍČKOVÁ, Jana a PernicováPohybová gramotnost a její rozvoj u předškolních dětí (3-7 let): Workshop [online]. 31.8.2017 [cit. 2020-07-20].  Dostupné z: https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FTK/Soubory_aktuality/teloolomouc2017/pohybova-gramotnost.pdf
Tato stránka je v tuto chvíli uzamčena.
Tato stránka je pouze pro registrované účastníky